Psihomotorni razvoj

Senzomotorna integracija igrom “Kutak za senzomotorni trenutak”

Razvoj senzorne integracije počinje u stomaku,kada mozak fetusa oseti pokrete majčinog tela, pa se dalje razvija kroz adaptivne reakcije tokom detinjstva. Kod dece sa disfunkcijom senzorne integracije, nervi i mišići funkcionišu dobro,ali mozak teško objedinjuje i integriše njihove funkcije. Poremećaj senzorne integracije utuče na mnoge aspekte razvoja,na motorno usvajanje puzanja, sedenja, stajanja, samoregulacije i emocionalnog doživljaja. Ova deca ne opažaju detalje,teže se uklapaju u igru sa drugom decom,zaostajanje u razvoju govora je veoma čest simptom.U školskom periodu najčešće se ispoljavaju teškoće u učenju i usmeravanju pažnje.

Prvi kontakt koji ostvarujemo sa svetom oko nas, se zasniva na iskustvu u vezi sa onim što vidimo, dodirnemo, čujemo, pomirišemo, okusimo. Svaka od tih informacija, pronađe put od čula do mozga gde se obrađuje i skladišti. Još kao bebe, na neke draži reagujemo burnije, na neke slabije, a neke nas uopšte ne dotiču. Naše biološke predispozicije u velikoj meri diktiraju osetljivost na različite informacije iz okoline. Neko bolje čuje, vidi, neko je spretniji, neko ima istančanije čulo mirisa, ukusa, dodira. Problem sa našim iskustvima može da nastane ako je ono što primamo iz naše okoline putem čula prejako ili preslabo. Kutak za senzomotorni trenutak (senzomotorna integracija igrom) je mesto na kom će deca od najranijeg doba sami ili u grupi , kroz podsticaj učiti kako da integrišu senzomotorna iskustva u socijalno polje i interakcije kojima su okružena. U našem Centru brižljivo smo osmislili kutak za senzomotornu integraciju, sa senzornim zidom, ljuljaškom, loptama i lopticama, ripstolom i raznim didaktičkim materijalom podsticajnim za razvoj I integraciju čula u iskustva. Dovedite dete kod nas da procenimo senzornu razvijenost i potrebu za stimulacijom ili zakažite svoj termin u trajanju od 60 minuta u kom će dete biti senzorno stimulisano.

Tretmane senzorne integracije vodi Dejana Knežević, specijalni vaspitač za rad sa decom sa poteškoćama u edukaciji za pedagoga senzomotorne integracije. Dejana ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom kao animator i lični pratilac.

Sve informacije oko zakazivanja, upite oko termina programa, i detelje u vezi samih programa možete dobiti preko telefona 064 502 99 11 kao i preko email adrese czpn.jasenka@gmail.com.