Blog

Leva i desna hemisfera – ravnoteža mozga kod dece

Leva i desna hemisfera – ravnoteža mozga kod dece

Neuronauka je još i pre došla do spoznaje da je temelj dobrog funkcionisanja našeg mozga slobodan protok električnih impulsa iz velikih mozgovnih područja i hemisfera. To je ključno, jer svaka hemisfera ima svoje funkcije koje nam omogućuju da budemo u interakciji sa...

read more
Šta zaista ADD/ADHD jeste,a šta nije?

Šta zaista ADD/ADHD jeste,a šta nije?

Šta je to ADD/ADHD? To su skraćenice za Attention Deficit Disorder/ Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Odnosno, deficit pažnje sa hiperaktivnošću ili bez hiperaktivnosti. Deca sa poremećajima pažnje uglavnom ispoljavaju tri osnovne karakteristike ponašanja: 1....

read more
Zašto baš Montesori vežbe svakodnevnog života?

Zašto baš Montesori vežbe svakodnevnog života?

Znamo da smo mi jedina vrsta koja može da izvede hvat palcem i kažiprstom. Kod deteta radnje šake vođene intelektom kreiraju povratnu spregu informacija: šaka prenosi mozgu, mozak vodi šaku na osnovu ove nove informacije, šaka otkriva dodatne informacije izvodeći ovo...

read more
Puzan

Puzan

Najviše ga je pogađalo to što su mu neprestano odmicali igračke, taman kada ih dohvati, prekrivali ih da bi ih on otkrivao, zveckali sa njima iza njegovih leđa da bi on morao da se okreće i vezivali kanape za igračke, da bi ih on dovlačio ka sebi. ’’Ako Zemljani ovako zamišljaju zabavu, onda nije ni čudo što su stalno namrgođeni’’, zaključio je Puzan.

read more
Čituljko

Čituljko

Otkrivajući nadalje svet u kojem se našao, upoznao je i stvari koje mu se sviđaju: šareni časopisi, reklamni bilbordi i plakati sa velikim slikama i, od svega najlepše, televizijske reklame. Ljudi iz televizora nisu ga gnjavili pitanjima, samo su ga zabavljali.

read more

Sve informacije oko zakazivanja, upite oko termina programa, i detelje u vezi samih programa možete dobiti preko telefona 064 502 99 11 kao i preko email adrese czpn.jasenka@gmail.com.