Razvojni Montesori metod

 “ Posmatrala sam I proucavala decu, uzela sam od njih ono što su mi ona dala i to sam izrazila” Marija Montesori

Počeci Montesori pedagogije zasnivaju se na radu sa decom koja su imala poteškoće u razvoju, a Marija Montesori je posmatrajući decu, pripremajući im lepo I prijatno okruženje, kaoi materijal koji je bio prilagođen njima, postigla neverovatne rezultate. Kasnije se Montesori metod proširio I usmerio I na decu redovnog razvoja.

Kako bi se dete pravilno razvijalo, neophodno je pratiti senzitivne periode razvoja. Senzitivni periodi imaju svoj početak, vrhunac I kraj I traju vrlo kratko. Neophodno je ispratiti potrebe deteta u skladu sa senzitivnim periodima, a rezultat toga je sledeći: dete lako privlače razlicite aktivnosti, koncentracija je mnogo jača,dete stalno radi I ponavlja aktivnosti sa velikim interesovanjem, uč enje se odvija spontano i bez napora, tokom učenja dete se ne umara.  Nakon završetka aktivnosti ,dete postaje smireno, srećno, motivisano, samodisciplinovano I saradljivo.

Postoje četiri senzitivna perioda koja se javljaju u određenim uzrastima;

Senzitivni period za red

Za razvoj jezika

Za koordinaciju pokreta

Za razvoj čulnih percepcija.

Svaki senzitivni period ima određeno vreme u razvoju deteta kada se javlja.  U slučaju da je jedan od ova četiri perioda preskočen, neophodno je vratiti se unazad kako bi dete kasnije moglo da nastavi razvoj.

Montesori pedagogija je namenjena svoj deci redovnog razvoja I deci sa poteškoćama u razvoju, najčešće uzrasta od 3 do 6 godina,  kao I starijoj deci kojoj je neophodan podsticaj i rad u odredjenim oblastima.  Kroz određene oblasti, odnosno centre kao što su praktični, matematički, senzorni, jezički I kosmički centar, dete osvešćuje svoja čula  I koristi mogućnost da sopstvenim rukama stvara I razvija svoju kreativnost, mogućnost osposobljavanja za svakodnevni život, kao  I osamostaljivanja u obavljanju raznih aktivnosti.

Ruke su produžetak mozga, a u Montesori pedagogiji , ruke neprestano stvaraju nešto novo.

Materijal koji se koristi na područjima vezbanja je:

Materijal za vežbe praktičnog života:

  • To su vežbe koje dete osposobljavaju da samostalno brine o sebi, drugima I svojoj okolini. Ovde još spadaju vežbe lepog ponašanja u društvu, vežbe za kontrolu I koordinaciju pokreta I vežbe pisanja.

Materijal za razvijanje čula ( senzorno – perceptivni centar ):

  • Ovim materijali služe da dete razvije, poboljša I oplemeni svoja čula. Razvija se vizuelna percepcija, percepcija dodira, težine, topline, čulo sluha, mirisa I ukusa.

Materijal  za razvoj jezika I govora:

  • Ovi materijali podstiču dete na imenovanje, opipavanje, razgovor, slaganje reči uz pomoć slova, uvežbavanje pisanja, pisanje I čitanje naziva predmeta, pismeno izražavanje vlastitih misli I čitanje zapisanih misli.

Materijal za vežbe matematike:

  • Materijali za vežbe matematike omogućavaju detetu da konkretno, čulima spozna brojevne veličine I tako dođe do najviših matematičkih apstrakcija. Ovde se pravila ne daju unapred, već dete samo kroz vežbanje sa materijalima, otkriva.

Materijal za kosmičko vaspitanje:

  • U ovom centru se osvešćuje povezanost svih stvari koje nas okruzuju . Ideja ovog centra je da se deci kroz praktično, životno iskustvo približi svet oko nas. Područja koja obuhvata ovaj centar su: geografija, biologija, ekologija, istorija, umetnot, etika, antropologija, astronomija.

 

U našem Montesori prostoru, u okviru Centra za podsticajnu negu, organizuje se individualni I grupni rad poMontesori centrima uz praćenje senzitivnih perioda deteta, a uz vođstvo I mentorstvo sertifikovanog AMI Montesori asistenta. Nakon urađene procene, priprema se materijal I organizovan rad sa decom. Radionice su namenjene deci od 3 do 6 godina, tipicnog I atipicnog razvoja, uz mogućnost ukljucivanja I starije dece.

  • Cilj Montesori pedagogije je da se deca osposobe za samostalan život, da se razvije krupna I fina motorika, koordinacija pokreta, odnosno, da se usklade senzitivni periodi, da dete stekne samopouzdanje I samokontrolu I da se savladaju određene socijalne prepreke.
  • Duzina trajanja radionica je 45 min.individualnog rada, a svake nedelje bi u dogovorenom terminu bio organizovan I grupni rad od po troje dece .

 

 

Jelena Trtić

AMI Montesori asistent